Bètadifferentiatie

Schei

Koolstofchemie

 • Molecuul van de maand
 • Bloederige Moleculen
 • Mooie structuren
 • PETfles
 • Biobrandstoffen
 • Vitamine

Reactiesnelheid en evenwichten

 • Hoe kleiner hoe fijner
 • Energie, reactiesnelheid en evenwicht
 • Zuurstof en hemoglobine in evenwicht

Zuren en basen

 • Leven, zuren, basen
 • Schokkende zuurgraden!
 • Het ontstaan van het leven

Redox

 • De citroenbatterij
 • Ph-meting en nernstverglijking

Analysetechnieken

 • Doping
 • Kernspinresonantie

Algemeen

 • Een oefen SE ontwerpen
 • Maak een mindmap

Keuzeopdrachten 4-vwo

 • Bloed en zeewater
 • Neerslag en zeewater
 • Bouw van stoffen illustreren

Docentmateriaal scheikunde
Op deze pagina kunnen docenten aanwijzingen ‘Voor de docent’ bij de scheikundeopdrachten vinden. Daarnaast vind je er eventueel aanvullend lesmateriaal en staan er voorbeelden van leerlingenproducten en uitwerkingen. De materialen zijn zoveel mogelijk in bewerkbare vorm beschikbaar gesteld, zodat de docent deze aan de eigen schoolsituatie aan kan passen.

De pagina’s met het docentmateriaal zijn beveiligd met een wachtwoord. Docenten kunnen toegang vragen door een e-mail te sturen naar u-talent@uu.nl onder vermelding van uw naam, e-mail adres, het vak dat u geeft, school en de plaats van de school.