Bètadifferentiatie

Docent

Keuzeopdrachten en differentiatie

Leerlingen verschillen. Bijvoorbeeld in interesse, snelheid van leren of motivatie. Het is soms moeilijk om tegemoet te komen aan deze verschillen. Bètadifferentiatie.nl bied je hierbij ondersteuning in de vorm van een model voor differentiatie en van concrete keuzeopdrachten in drie soorten: herhalend, verdiepend en verrijkend.

Gebruiksmogelijkheden

Je kunt de opdrachten op verschillende manieren gebruiken. Om enkele ideeën te geven:

  • Je kiest zelf een opdracht uit, die je door alle leerlingen laat maken. Binnen de opdracht kunnen leerlingen een eigen weg kiezen.
  • Je geeft leerlingen de mogelijkheid te kiezen tussen een aantal opdrachten. Om hiervoor ruimte te maken, ga je wat sneller door een hoofdstuk heen. Voor de leerlingen die moeite met de stof hebben zijn er de herhalingsopdrachten.
  • Je werkt samen met collega’s van andere schoolvakken. Leerlingen kiezen zowel tussen de vakken als binnen het gekozen vak. Tijdens keuzewerktijd of een gemeenschappelijk bètauur werken leerlingen aan de opdrachten.

Docentmaterialen

Bij elk vak hoort een pagina ‘Docentmateriaal’. Hier vind je bewerkbare opdrachten in Word-formaat die je aan je eigen schoolsituatie kunt aanpassen. Ook vind je er aanwijzingen voor docenten bij de opdrachten, aanvullend lesmateriaal, voorbeelden van leerlingenproducten en uitwerkingen.

De pagina’s ‘Docentmateriaal’ zijn beveiligd met een wachtwoord. Als docent kun je toegang vragen door een e-mail te sturen naar u-talent@uu.nl onder vermelding van je naam, e-mailadres, het vak dat je geeft, en de naam en plaats van de school. Om het lesmateriaal, de organisatie en de didactiek te verbeteren hebben we de inbreng nodig van docenten die de opdrachten gebruiken. Met het aanvragen van het wachtwoord geef je aan bereid te zijn hieraan mee te werken.

Didactische achtergronden

Lees voor meer achtergronden bij differentiatie en keuzeopdrachten het NVOX-artikel Tegemoetkomen aan verschillen in de klas (sep 2010). Ook op onderstaande poster kun je meer lezen over het gebruik van keuzeopdrachten.

[slideshare id=3464372&doc=differentiatie-100318042148-phpapp01&type=d]

Lees verder:

De organisatie van differentiatie
De structuur van de keuzeopdrachten
Begeleiding van de differentiatie
De afsluiting van een differentiatieperiode