Bètadifferentiatie

Wi B

Korte keuzeopdrachten

 • Bordspelletje voor twee
 • Overgietpuzzel
 • Hoofdrekenen

Keuzeopdrachten vanaf 4-vwo

 • Kunst en wiskunde
 • De Telduivel

Keuzeopdrachten vanaf 5-vwo

 • Het raadsel van het verdwenen vierkante centimetertje
 • Goldbach’s vermoeden
 • Periodiciteit bij breuken
 • Rakende cirkels
 • De wet van Benford
 • Extreem

Keuzeopdrachten vanaf begin 6-vwo

 • Laat je (niet) afleiden
 • De lichtsnelheid in water
 • De formule van Maclaurin
 • Numb3rs 409: Graphic

Docentmateriaal wiskunde
Op deze pagina kunnen docenten aanwijzingen ‘Voor de docent’ bij de wiskundeopdrachten vinden. Daarnaast vind je er eventueel aanvullend lesmateriaal en staan er voorbeelden van leerlingenproducten en uitwerkingen. De materialen zijn zoveel mogelijk in bewerkbare vorm beschikbaar gesteld, zodat de docent deze aan de eigen schoolsituatie aan kan passen.

De pagina’s met het docentmateriaal zijn beveiligd met een wachtwoord. Docenten kunnen toegang vragen door een e-mail te sturen naar u-talent@uu.nl onder vermelding van uw naam, e-mail adres, het vak dat u geeft, school en de plaats van de school.