Bètadifferentiatie

Zuren en basen

Leven, zuren en basen verrijkend: zuren en basen in levende organismen
Schokkende zuurgraden! herhalend: buffers
Het ontstaan van het leven verrijkend: hypothesen over de chemie van het ontstaan van het leven

Leven, zuren en basen

  • Een keuzeopdracht scheikunde (en biologie) voor 5vwo
  • Vereiste voorkennis: zuren en basen; biochemie
  • Verrijkende leerstof: Zuren en basen in levende organismen

Download de opdracht
Er komen talloze zuren en basen in levende wezens voor, teveel om op te noemen. Je kunt denken aan de spijsvertering, aan cellen, celkernen, aan producten of onmisbare bestanddelen van de voeding. Denk bij levende wezens ook aan planten of micro-organismen! Interessant zijn ook de zogeheten alkaloïden, plantaardige basen met spectaculaire effecten.

In deze verrijkingsopdracht ga je een lijst maken van zuren en basen die een belangrijke rol spelen in levende wezens. Vervolgens werk je er één naar keuze verder uit. De informatie over ‘jouw’ molecuul zet je bij elkaar in een ‘product’ (b.v. een PowerPointpresentatie, een webpagina) dat je aan je medeleerlingen kunt laten zien.

>>> Naar boven

Schokkende zuurgraden!

  • Keuzeopdracht scheikunde voor 5vwo
  • Examenleerstof: zuren en basen
  • Herhalend: toepassingen: buffers
  • Verdiepend: zeewater als buffer

Download de opdracht
Buffers, de basis
Deze opdracht gaat vooral over buffers en sluit aan op het hoofdstuk over zuren en basen uit je scheikundeboek.

De opdracht begint met een beschrijving wat een buffer is en waar je buffers tegenkomt. Daarna werk je aan herhalingsopdrachten waarin je kennis over zuren, basen en buffers wordt opgefrist en verdiept. Vervolgens onderzoek je zeewater als een buffersysteem. Daarbij kun je een experiment bedenken en uitvoeren. Tenslotte presenteer je je resultaten, bij voorbeeld een demonstratie-experiment, aan je medeleerlingen.

>>> Naar boven

Het ontstaan van het leven

  • Keuzeopdracht scheikunde voor 5vwo
  • Vereiste voorkennis: koolstofchemie
  • Verrijkend: Hypothesen over de chemie van het ontstaan van het leven

Download de opdracht
Deze verrijkingsopdracht is iets voor de liefhebbers van exotische maar wetenschappelijke theorieën. Je onderzoekt een theorie over het ontstaan van het leven. Hij gaat dus niet over (school)examenstof. Je gaat in deze opdracht de in het artikel beschreven hypothese op een “wetenschappelijke” poster presenteren.

>>> Naar boven