Bètadifferentiatie

Welkom op Bètadifferentiatie.nl

Deze site biedt lesmateriaal, praktijkvoorbeelden en tips om differentiatie mogelijk te maken in 4, 5 en 6 vwo.  Je vindt keuzeopdrachten voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.  Voor elk vak zijn er opdrachten in drie soorten : herhalend, verdiepend en verrijkend.  De keuzeopdrachten zijn ontwikkeld en getest door U-Talent (voorheen het Junior College Utrecht, JCU).

Kies een keuzeopdracht

Je vindt je opdracht in drie stappen:
1. Je kiest in het menu op het vak waarvoor je een opdracht zoekt
2. Dan kies je het gewenste examenonderwerp of leerjaar
3. Je ziet een korte omschrijving van de opdrachten. Maak je keuze door de opdracht van je keuze te downloaden.

Voor docenten

Op de docentpagina vind je informatie over keuzeopdrachten en differentiatie, over verschillende gebruiksmogelijkheden en over de didactische achtergronden.

Bovendien zijn er bij de opdrachten aanwijzingen voor de docent beschikbaar, aanvullend lesmateriaal en uitwerkingen. De materialen zijn zoveel mogelijk in bewerkbare vorm beschikbaar gesteld, zodat docenten ze aan de eigen schoolsituatie kunnen aanpassen.