Bètadifferentiatie

Ecologie

Wateronderzoek op het droge verdiepend: ecologisch onderzoek
Forel in Nieuw Zeeland verrijkend: methodologie en resultaten van ecologisch onderzoek
Voedselweb verrijkend: methodologie en resultaten van ecologisch onderzoek
Bio-indicatoren Herhalend; onderzoeksmethode, aan de hand indicatoren voor bodemhardheid
Nieuw Zeelands
waterkwaliteit
Een verdiepende opdracht over ecologie van beken voor bovenbouw vwo

Wateronderzoek op het droge

Een verdiepende opdracht over ecologisch onderzoek
Voorkennis: bio-indicatoren

Download de opdracht (pdf)

Overige bestanden
Stroomrichting en chemisch monsterpunt Langbroekerwetering
Stroomrichting en chemisch monsterpunt Biltse Grift
Chemische gegevens Biltse Grift
Rivierdata (rechtsklik, kies ‘bewaar als’ en vervang .odt door .xls)

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een inventarisatie gedaan van het water op twee locaties in hun beheersgebied: de Biltse Grift en de Langbroekerwetering. Zij wilden weten of het water daar schoon is. Maar wat is schoon water? Hoe meet je hoe schoon water is? In dit keuzeonderwerp ga je met behulp van gegevens die al verzameld zijn een aantal ecologische vraagstukken beantwoorden. Je legt je resultaten en conclusies vast in een rapport.

>>> Naar boven

Forel in Nieuw Zeeland

Een verrijkende opdracht over de methodologie en resultaten van ecologisch onderzoek.
Download de opdracht
Download de poster
Examenvraag deel 1
Examenvraag deel 2

In de 19e eeuw werd de beekforel vanuit Engeland in de Nieuw-Zeelandse wateren uitgezet, met allerlei gevolgen voor de inheemse vissoorten en voor de algengroei in beken. Een Nieuw-Zeelandse onderzoeksgroep heeft die gevolgen bestudeerd en zijn resultaten op een poster gezet. Deze poster is gemaakt om een experiment en de resultaten daarvan uit te leggen op een congres van zoetwater biologen. Het doel van deze opdracht is deze poster begrijpelijk te maken voor medeleerlingen.

>>> Naar boven

Voedselweb

Een verdiepende opdracht over voedselwebben
Voorkennis: voedselweb, prooi-predator relatie
Download de opdracht
Het artikel over Zion NP

Deze opdracht gaat verder dan het feit dat een voedselketen deel van een voedselweb uitmaakt. Het laat zien dat het soms lastig is te voorspellen wat er gebeurt als je een prooi laat af of toenemen. Verder laat het zien hoe een trofische cascade ervoor kan zorgen dat een toppredator een enorme invloed kan hebben op de morfologie van het landschap. De opdracht is goed te doen voor leerlingen die de basis van ecologie gehad hebben en daagt ze uit verder te gaan.

>>> Naar boven

Bio-indicatoren

Een herhalende opdracht over onderzoeksmethode, aan de hand van indicatoren voor bodemhardheid
Voorkennis: Natuurwetenschappelijke onderzoekscyclus

Download de opdracht

Op een voetbalveld is het altijd het kaalst op de plek waar de doelman staat. Dat is niet vreemd. De grasplantjes die hier iedere wedstrijd vertrapt werden, zijn op den duur dood gegaan.
Op plaatsen waar veel mensen lopen of waar bijvoorbeeld auto’s rijden, zal de grond dicht in elkaar gedrukt worden waardoor planten moeilijker met hun wortels de grond in kunnen dringen. Ook zullen de planten die er al staan beschadigd raken. Het is opvallend dat op veel betreden plaatsen enkele plantensoorten veelvuldig voorkomen zoals straatgras en bepaalde weegbreesoorten. In deze opdracht ga je kijken of er een verband bestaat tussen de mate van betreding van een wegberm en het voorkomen van weegbreesoorten. We gebruiken hierbij de weegbreesoorten als bioindicator voor de hardheid (compactheid) van de bodem.

Nieuw Zeelands Waterkwaliteit

Een verdiepende opdracht over ecologie van beken voor bovenbouw vwo
Voorkennis: Ecologie

Download de opdracht

Als je een beek vanaf de bron stroomafwaarts volgt neemt de waterkwaliteit af. In Nieuw Zeeland hebben onderzoekers dit gedaan en gekeken hoe erg het gesteld was met de waterkwaliteit. Je gaat deze gegevens bekijken a.d.h.v. een wetenschappelijke poster die bij een congres is gebruikt.

>>> Naar boven