Bètadifferentiatie

Redox

 De citroenbatterij Verrijkende opdracht: redoxchemie in vruchten
Ph meting en Nernstvergelijking Verrijkende opdracht: redoxchemie

De citroenbatterij

Een verrijkende opdracht over redoxchemie in vruchten
Voorkennis: Redoxchemie

Download de opdracht
Men neme een citroen, een plaatje zink en een plaatje koper. Steek de zink- en koperplaatjes in de citroen. Sluit je er een voltmeter op aan, dan laat die een spanning van ongeveer 1 volt zien. Op deze citroenbatterij kun je een digitaal klokje laten lopen of een ledlampje laten branden. In een groepje van 2-4 personen ga je (hypothesegericht) onderzoeken welke halfreacties plaatsvinden wanneer een citroen of een vrucht (aardappel, tomaat, appel, etc.) met behulp van geschikte elektroden een spanning levert.

Ph meting en Nernstverglijking

Een verdiepende opdracht over redoxchemie voor Vwo 6
Voorkennis: Redoxchemie

Download de opdracht
Bij deze opdracht onderzoek je, in een groepje van twee of drie leerlingen, op welke manier redoxchemie betrokken is bij het meten van de pH. Hiervoor moet je eerst kennis nemen van de vergelijking van Nernst. Vervolgens gaan we de werking en/of de ontwikkeling van de pH-meter uitpluizen. Maar onder welke omstandigheden geldt de wet van Nernst wel en niet? Het antwoord op deze vraag ga je vinden door een eenvoudige meetcel voor H+ of andere ionen te ontwerpen en te bouwen.