Bètadifferentiatie

Koolstofchemie

Molecuul van de maand verrijkend: maak kennis met een nieuwe stoffen
Bloederige Moleculen verrijkend: binding van zuurstof aan hemoglobine
Mooie Structuren! verdiepend: structuurformules tekenen met ChemSketch
Petfles verrijkend: toepassing polymeren

Molecuul van de maand

 • Keuzeopdracht voor 5/6vwo
 • Vereiste voorkennis: koolstofchemie
 • Verrijkende leerstof: Kennismaking met nieuwe onbekende stoffen

Download de opdracht (pdf)
In deze opdracht ga je, na het opfrissen van je kennis van de structuren van diverse groepen koolstofverbindingen zelf op zoek naar een voor jouw nieuwe en interessante koolstofverbinding. Je verzamelt informatie over deze stof en presenteert deze op aantrekkelijke wijze op een poster. Als voorbeeld gebruiken we de website van het molecuul van de maand.

>>> Naar boven

Bloederige Moleculen

 • Keuzeopdracht scheikunde 5/6vwo
 • Vereiste voorkennis: chemisch evenwicht
 • Verrijkend: binding van zuurstof aan hemoglobine

Download de opdracht (pdf)
Deze opdracht gaat over hemoglobine, de rode bloedkleurstof. De basiskennis die je nodig hebt is die van het chemisch evenwicht. Je kunt de opdracht uitvoeren met een groep van 2-4 personen. Je werkt toe naar een presentatie van je resultaten aan je docent en medeleerlingen, bij voorbeeld op een poster.
Hemoglobine kan zuurstof in de longen binden, naar de weefsels transporteren en daar de zuurstof weer loslaten. Het binden en loslaten van zuurstof aan hemoglobine is te beschrijven met de theorie van de scheikundige evenwichten.
De opheldering van de structuur was een Nobelprijs waard. Hoe heeft men ooit de structuur van een dergelijk ingewikkeld molecuul kunnen ophelderen? Je kunt je verdiepen in de ruimtelijke bouw van het hemoglobinemolecuul.

>>> Naar boven

Mooie Structuren!

 • Keuzeopdracht voor 5/6vwo
 • Vereiste voorkennis: koolstofchemie, structuurformules
 • Verdiepende leerstof: structuurformules tekenen met ChemSketch

Download de opdracht
Download ChemSketch
Download de Chemsketch quickstart
Deze opdracht kan individueel gedaan worden.

Deze opdracht gaat over structuurformules Als je in een (profiel)werkstuk structuurformules wilt weergeven is het handig als je ze zelf kunt maken. Je kunt niet iedere structuur op het net vinden. Daarvoor is deze opdracht bedoeld. Je zult zien dat de structuren die jij met dit programma maakt er net zo mooi uitzien als de formules die je op internet tegenkomt.

>>> Naar boven

Petfles

 • Keuzeopdracht voor 5/6vwo
 • Vereiste voorkennis: koolstofchemie
 • Verrijkende leerstof: toepassing polymeren

Download de opdracht
Chemische Feitelijkheden over de petfles
Download ChemSketch
Download de Chemsketch quickstart
Dit is een opdracht voor 3 à 4 personen. Alvorens in te gaan op polymeren, herhaal je stukjes koolstofchemie. Je maakt een beeldverslag over de moleculen in de petfles en je geeft er een toelichting bij.

De kunststof PET (polyethyleentereftalaat) is vooral bekend van de lichte en onbreekbare frisdrankflessen. Tot 2006 waren frisdrankfabrikanten verplicht om grotere petflessen van meer dan een liter meermaals te gebruiken. Zo’n ‘dikke’ fles wordt vijftien tot twintig keer uitgespoeld en opnieuw gevuld en gaat op die manier vijf jaar mee. Tegenwoordig mogen echter ook in Nederland de eenmalige, dunnere en lichtere flessen worden verkocht – ondanks protesten van de milieubeweging.

>>> Naar boven