Logo Universiteit Utrecht

Bètadifferentiatie

Algemeen

Een oefen SE ontwerpen

Een herhalende opdracht voor elk onderwerp naar wens 5/6 vwo

Maak een mindmap Een keuzeopdracht voor scheikunde, biologe en natuurkunde

Een oefen SE ontwerpen

Een herhalende opdracht voor elk onderwerp naar wens 5/6 vwo
Voorkennis: scheikundestof die je wilt beheersen door er een SE over te ontwerpen

Download de opdracht
Overkomt het jou wel eens dat je dacht de stof echt goed te kennen en dat je toch verrast werd door de opgaven van het SE? De stof die je grondig wilt kennen bekijk je in deze opdracht door de ogen van de docent. Welke onderwerpen komen aan bod in dit hoofdstuk? Wat moet je als  leerling begrijpen en kunnen? Hoe kun je dat toetsen? Aan het eind van de lessenserie en heb je met je groepje een oefen-SE gemaakt waar je je medeleerlingen vast een plezier mee zult doen. Natuurlijk hebben jullie dan de juiste antwoorden beschikbaar.

Zo werk je op een ongebruikelijke manier aan de beheersing van een stuk scheikundestof naar keuze. Je werkt in groepjes van twee leerlingen.

Maak een mindmap

Keuzeopdracht voor scheikunde, natuurkunde of biologie voor 4/5/6 vwo

Download de opdracht
Deze opdracht kun je bij elk hoofdstuk uit je scheikunde-, natuurkunde- of biologieboek gebruiken en is erg geschikt om een proefwerk of schoolexamen voor te bereiden. Door het maken van een mindmap leer je vooral de grotere verbanden zien tussen de diverse begrippen in het hoofdstuk.

Je kunt het beste met zijn tweeën of drieën werken. Eerst maakt ieder een eigen mindmap van het hoofdstuk. Alle belangrijke begrippen van het hoofdstuk komen daarin te staan, plus de verbanden daartussen. Vervolgens bespreek je elkaars mindmap. Vooral van dat laatste kun je veel leren. Het resultaat kan ook  leerzaam zijn voor je medeleerlingen, aan wie je de mindmap presenteert.