Bètadifferentiatie

Plantkunde

What’s up? Verdiepend: plantenhormonen
In de lengte groeien Verdiepend: plantenhormonen
Als twee druppels water Verdiepend: plantenhormonen
Levenscyclus van mossen en varens Verrijkend: bij stofwisseling

What’s up?

Een verdiepende opdracht over plantenhormonen
Voorkennis: plantenanatomie, groei bij planten, (planten)hormonen

Download de opdracht

Voor een goede ontwikkeling van een plant is het noodzakelijk dat zijn wortel water en mineralen opneemt en dat zijn stengel en bladeren zich richten naar het licht. In de meeste gevallen is het zo dat water en mineralen zich bevinden in de bodem onder de plant en dat licht zich daarboven bevindt. Hoe weet een plant nu dat hij zijn wortel naar beneden moet laten groeien en zijn stengel naar boven?
In deze opdracht ga je zelf een practicum ontwerpen om daar het antwoord op te vinden.

Seeds in Space
Er wordt bijna tweehonderd jaar onderzoek gedaan naar het mechanisme van gravitropisme. Veel ervan is hier op aarde gedaan, maar een aantal zeer belangrijke doorbraken waren onmogelijk geweest zonder de ruimtevaart. Tijdens de laatste Nederlandse ruimtemissie Delta is een deel van dit onderzoek nog eens dunnetjes over gedaan met het scholierenexperiment Seeds in Space.

Bron: kennislink.nl
>>> Naar boven

 In de lengte groeien

Een verdiepende opdracht over plantenhormonen
Voorkennis: plantenanatomie, groei bij planten, (planten)hormonen

Download de opdracht

Bonsai bomen krijgen hun gedrongen uiterlijk doordat ze steeds gesnoeid worden. Als van een tak de eindknop wordt verwijderd gaan de okselknoppen uitlopen tot zijtakjes. De eindknop onderdrukt het uitlopen van de okselknoppen. Dit verschijnsel heet apicale dominantie en hierbij speelt het plantenhormoon auxine een hoofdrol. Wat is die rol precies?
In deze opdracht ga je zelf een practicum ontwerpen om daar het antwoord op te vinden.

A remarkable tree which is well known for its extremely high age; the tree is reported to be over 800 years old! Its owner, master Kobayashi, is one of the most well known Bonsai artists in the world and has won the prestigious Prime Minister award in Japan 4 times. His nursery, ShunkaEn, is located in Tokyo and is open to visitors.

>>> Naar boven

Als twee druppels water…

Een verdiepende opdracht over plantenhormonen
Voorkennis: plantenanatomie, groei bij planten, plantenhormonen

Download de opdracht

Stekken is een vorm van ongeslachtelijke voortplanting bij planten. Er wordt een deel van de plant (stuk stengel, een blad of een stuk wortel) verwijderd en dit deel vormt weer wortels. Stekken wordt in de plantenteelt veel toegepast om planten te verkrijgen die genetisch precies hetzelfde zijn als de ouderplant. Het voordeel is dat alle voortreffelijke eigenschappen van die plant één op één overgedragen worden op het nageslacht. Stekken lijkt een simpel proces, maar is het niet. Er moeten wortelcellen ontstaan uit weefsel (blad, stengel of wortel) dat daar helemaal niet voor bedoeld is.
Bij dit proces is het plantenhormoon auxine betrokken. Het doel van deze opdracht, die de vorm heeft van een practicum, is het onderzoeken wat de invloed is van de auxineconcentratie bij het vormen van stekwortels.

PIN eiwit stuurt auxineEindelijk is bewezen dat PIN-eiwitten in planten het fytohormoon auxine over de celmembraan transporteren (Science, 6 april 2006).© bionieuws

Eindelijk is bewezen dat PIN-eiwitten in planten het fytohormoon auxine over de celmembraan transporteren (Science, 6 april). De groep van de Utrechtse hoogleraar moleculaire genetica Ben Scheres toonde samen met onderzoekers uit onder andere Duitsland en Tsjechë aan dat de plaats van PIN-transmembraaneiwitten in de celmembraan de richting van auxine-transport bepaalt. Scheres: ‘Al heel lang was bekend dat auxine vele functies heeft in specifieke regio’s van planten, en dat er lokaal accumulaties van de stof optraden door polair transport. PIN was al lang een kandidaat, maar nu is er spijkerhard cellulair bewijs. Nu kunnen we gaan proberen om het effect van auxineregulatie op weefselniveau te modelleren.’

>>> Naar boven

Levenscyclus van mossen en varens

Een verrijkende opdracht over stofwisseling
Download de opdracht

In deze opdracht bestudeer je de levenscycli van mossen en varens. Je gaat op zoek naar overeenkomsten en verschillen en vergelijkt deze cycli ook met die van zaadplanten. Daarnaast ga je enkele planten opkweken. Zo volg je (een deel van) de levenscyclus in het laboratorium. Deze opdracht is geschikt voor een groep van twee of drie personen.