Bètadifferentiatie

Stofwisseling

Het Pasteur effect Verrijkend: zelf onderzoek doen
Afvallen of overkoken? Herhalend: celmetabolisme
Fotosynthese bij Droogte Verdiepend: fotosynthese
Redox in een mitochondrium Een verdiepende opdracht over redoxreacties in de Krebs cyclus

Het Pasteur effect

Een verrijkingsopdracht waarin je het Pasteur effect gaat onderzoeken
Voorkennis: celmetabolisme
Download de opdracht

In 1857 zag Louis Pasteur een effect bij een gistkolonie. De glucoseconsumptie van de gistcellen daalde enorm toen Pasteur de opstelling aanpaste van een anaerobe naar een aerobe opstelling. Dit ging gepaard met versnelde groei van de gistcellen. Nu weten we dat dit te maken heeft met de energiehuishouding van de gistcel die facultatief anaeroob is. In deze keuzeopdracht ga je het effect dat Pasteur heeft gevonden, zelf meten en kwantificeren.

>>> Naar boven

Afvallen of overkoken?

Een herhalende opdracht over celmetabolisme
Voorkennis: mitochondriën, ADP, ATP, aerobe dissimilatie

Download de opdracht

Een manier om af te vallen is door te proberen meer vet in je lijf te verbranden. DNP (2,4-dinitrofenol), een insecticide, in de jaren 30 van de vorige eeuw in Stanfort University door Cutting & Tainter, kan voor extra verbranding zorgen. Maar in 1938 bleek deze stof de oorzaak van een aantal dodelijke slachtoffers.
In deze opdracht bestudeer je hoe de verbranding in de cel voornamelijk plaats vindt en zoek je uit hoe DNP dat proces verstoort.

>>> Naar boven

Fotosynthese bij Droogte

Een verdiepende opdracht over fotosynthese
Voorkennis: fotosynthese

Download de opdracht
Examenopgave cam-planten

Water is een belangrijke voorwaarde voor fotosynthese. Als water schaars is heeft dat grote gevolgen voor het proces van fotosynthese. In deze opdracht zoek je uit hoe sommige planten zich aan waterschaarste en hoge temperaturen aangepast hebben. Je gaat op zoek in de literatuur en je bestudeert de anatomische aanpassingen door microscopisch onderzoek. Je presenteert je resultaten natuurlijk aan je medeleerlingen en aan je docent.

>>> Naar boven

Redox in een mitochondrium

Een verdiepende opdracht over redoxreacties in de Krebs cyclus
Voorkennis: Celstofwisseling, redoxreacties
Download de opdracht

Redox in Biologie? Ja! Veel scheikundige kennis heeft een biologische toepassing. Voor leerlingen zijn het (net als voor veel docenten) gescheiden werelden. Dat is natuurlijk niet zo, maar veel biologen houden zich er niet mee bezig. Biologische onderzoeksgroepen op moleculair niveau bestaan vaak voor een aanzienlijk deel uit scheikundigen.

Deze opdracht is een soort puzzel op het snijvlak van biologie en scheikunde. Je gaat de Krebscyclus (ook bekend als Citroenzuurcyclus) uitpluizen. De cyclus bestaat deels uit redox reacties die in halfreacties uitgeschreven kunnen worden.

>>> Naar boven