Bètadifferentiatie

Keuzeopdrachten

De keuzeopdrachten van bètadifferentiatie hebben een vaste structuur: inleiding, inhoudelijke orientatie, open opdracht en afronding. Maar de lengte van de tekst en van de tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed verschilt. In herhalende opdrachten  is de inhoudelijke orientatie meestal lang en de open opdracht kort. En in verrijkende en verdiepende opdrachten is dat vaak omgekeerd.

Geef alle leerlingen een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 300 min.) voor het maken van hun keuzeopdracht. Snelle leerlingen kunnen veel tijd besteden aan de open opdracht. Langzamere leerlingen zullen een groot deel van hun tijd aan de inhoudelijke orientatie besteden. Maar alle leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze in de afronding iets aan hun docent en medeleerlingen kunnen laten zien.

De inleiding

Elke opdracht start met een korte introductie. Het geeft een aanduiding van het onderwerp, de plaats in het vak en/of de context waarin de leerstof aan de orde komt.

De inhoudelijke oriëntatie

Hierin wordt vereiste voorkennis opgerakeld en wordt de leerstof geoefend. Voor de leerstof  wordt verwezen naar het leerboek maar de manier van oefenen gebeurt op een andere manier dan in de leerboeken. Dat kan zijn rond aan concrete toepassing of met een examenopgave. Dit zorgt voor een concrete start. In herhalende opdrachten neemt dit deel de meeste tijd en ruimte in. Lukken de opgaven meteen, dan kunnen er een paar overgeslagen worden.

De open opdracht

In dit deel gaan de leerlingen zelf met inhoud aan de slag. Ze doen bij voorbeeld een klein onderzoek, ontwerpen iets nieuws of diepen een aspect verder uit. Ook de herhalende opdrachten bevatten een open gedeelte waarmee snelle herhalers de diepte in kunnen gaan.

De afronding

Dit deel bevat de opdracht een ‘product’ maken waarmee de leerlingen aan de docent en medeleerlingen kunnen laten zien wat ze tijdens de keuzeopdracht hebben geleerd of ontdekt. Het product kan verschillende vormen hebben: een poster, powerpoint presentatie, een digitaal verslag op de ELO, een heldere uitwerking van een oefenopgave, etc. Tijdens de afsluiting van de differentiatieperiode presenteren de leerlingen hun product aan hun docent en hun medeleerlingen.