Bètadifferentiatie

Reactiesnelheid en evenwichten

Hoe kleiner hoe fijner verdiepend: verdelingsgraad op nanoschaal
Reactiesnelheid en evenwicht herhalend: reactiesnelheid en evenwichten
Zuurstof en hemoglobine in evenwicht verdiepend: binding van zuurstof aan hemoglobine

Hoe kleiner hoe fijner

  • Keuzeopdracht scheikunde 5vwo
  • Examenstof: reactiesnelheid en evenwichten
  • Verdiepend: verdelingsgraad op nanoschaal

Download de opdracht (pdf)
Deze opdracht gaat over de vraag: Welke effecten treden op als de verdelingsgraad zo groot is dat er nog maar een beperkt aantal moleculen bij elkaar zitten?

Bij de scheikundelessen over reactiesnelheid heb je geleerd dat vaste stoffen beter reageren naarmate ze fijner verdeeld zijn, denk aan stofexplosies! Het reactieoppervlak wordt steeds groter naarmate de deeltjes kleiner worden. Vooral de verhouding oppervlak-volume blijkt bepalend voor het gedrag van vaste stoffen tijdens reactie.Je gaat je in deze opdracht hier verder in verdiepen. In het bijzonder ga je kijken naar nanomaterialen: stel dat een stof uit piepkleine kristallen bestaat, met een afmeting van enige nanometers, wat is dan het effect op de katalytische eigenschappen van het materiaal, op het smeltpunt?
Je doet dat in een groepje van twee of drie leerlingen en je werkt toe naar een presentatie van je resultaten.

>>> Naar boven

Reactiesnelheid en evenwicht

  • Keuzeopdracht scheikunde voor 5vwo
  • Herhalend: reactiesnelheid en evenwichten

Download de opdracht (pdf)
Met deze opdracht kun je de leerstof uit het hoofdstuk ‘reactiesnelheid en evenwichten’ beter gaan begrijpen. Je gaat deze leerstof eens op een heel andere wijze benaderen. Je leert vooral ook de grotere verbanden zien tussen de diverse begrippen in dit hoofdstuk.

Je kunt er met zijn tweeën aan werken. Je maakt een zogeheten mindmap van het hoofdstuk. Daarna kun je een en ander verwerken aan de hand van een belangrijke toepassing (bij voorbeeld ammoniakbereiding), wat ook mogelijkheden biedt voor verdieping. Je presenteert je mindmap en de toepassing op een poster aan je medeleerlingen en je docent.

>>> Naar boven

Zuurstof en hemoglobine in evenwicht

  • Keuzeopdracht voor 5vwo
  • Verdiepend: De structuur en werking van hemoglobine

download de opdracht (pdf)

Deze opdracht gaat over de over de structuur en werking van hemoglobine. Je onderzoekt het evenwicht dat daarbij een rol speelt. In de longen moet zuurstof gebonden worden maar in de weefsels moet het weer vrijkomen.

De opdracht is bedoeld voor 2 personen en werkt toe naar een product waarmee je aan je docent en je medeleerlingen kunt laten zien wat jullie geleerd hebben.

>>> Naar boven