Logo Universiteit Utrecht

Bètadifferentiatie

Keuzeopdrachten 4 vwo

Bloed en zeewater Een herhalende opdracht scheikunde over leerstof VWO4 (processen/reacties en rekenen aan reacties)
 Neerslag en zeewater Een herhalende opdracht scheikunde van VWO4-leerstof (zouten; ionen; chemisch rekenen)
Bouw van stoffen illustreren Een herhalende opdracht van VWO4-leerstof scheikunde over de bouw van stoffen

Bloed en zeewater

Een herhalende opdracht scheikunde over leerstof VWO4 (processen/reacties en rekenen aan reacties)
Voorkennis: kationen; anionen; concentratie

Download de opdracht
Het bedrijf Ocean Plasma (zie www.oceanplasmanederland.nl) trekt een vergelijking tussen de samenstelling van bloed en van zeewater en baseert daarop allerlei gezondheidsproducten voor mens en dier. In deze opdracht ga je de vergelijking tussen bloed en zeewater kritisch bekijken. Je onderzoekt de zoutsamenstelling van bloed en zeewater en je met berekeningen en eigen onderzoek controleer je bewering van Ocean Plasma.

Neerslag en zeewater

Een herhalende opdracht scheikunde van VWO4-leerstof (zouten; ionen; chemisch rekenen)

Download de opdracht
Deze opdracht gaat over de samenstelling van zeewater. Je gaat stoffen uit zeewater laten neerslaan door aan een portie zeewater een geschikte zoutoplossing toe te voegen.

De opdracht voer je uit in een groep van 2-4 personen. Je onderzoekt de zoutsamenstelling van zeewater. Na het (individueel) beantwoorden van enkele vragen bedenk je samen een experiment over neerslag van zouten, die je aan klasgenoten kunt demonstreren.

Bouw van stoffen illustreren

Een herhalende opdracht van VWO4-leerstof scheikunde over de bouw van stoffen

Download de opdracht
Deze opdracht is bedoeld om het onderwerp ‘De bouw van stoffen’ op een andere manier te bestuderen dan je eerder hebt gedaan. Het kan uitgevoerd worden in een groep van drie personen. Je leert hoe verschillen in eigenschappen tussen stoffen uit hun chemische samenstelling verklaard kunnen worden. Meestal gebeurt dit aan de hand van een heleboel tekst en een paar plaatjes. Plaatjes hebben vaak meer zeggingskracht dan woorden. Daarom ga je in deze opdracht plaatjes gebruiken om het hoofdstuk samen te vatten, met zo min mogelijk tekst. Het is overigens NIET de bedoeling om dit vel vol te plakken met plaatjes van internet