Bètadifferentiatie

Warmteleer

Duiken

download de opdracht (pdf)

  • Herhalend en verdiepend: gas en druk
  • Voorkennis: algemene gaswet, wet van Archimedes

In de film Dr. No hangt James Bond onder water en ademt hij door een rietje dat boven water uitsteekt. Als ademhalen onder water zo eenvoudig was, dan had het niet tot de 20e eeuw geduurd voordat gewone mensen zich onder water bijna zo vrij als een vis konden bewegen. Een lang rietje om adem door te halen doet het goed in de film, maar blijkt in de praktijk onmogelijk.

Als je duikt is de druk van het water al snel veel groter dan de luchtdruk, en dat maakt dat je voor ademhalen onder water speciale apparatuur nodig hebt. De druk van het water zorgt voor nog andere problemen. Zonder speciale maatregelen wordt je in de diepte in elkaar gedrukt waardoor je naar de bodem zinkt. In deze opdracht onderzoek je de effecten van druk op de ademhaling en op het drijfvermogen.

Warmteproductie in de aarde?

Download de opdracht (PDF)

Voorkennis: Warmte; soortelijke warmte; vermogen; straling, stroming en geleiding; algemene gravitatiewet; radioactief verval

De Aarde geeft warmte af. Uit de diepe mijnbouw weten we: hoe dieper je komt, hoe hoger de temperatuur. Hoe kan dat? Werd de Aarde heet gevormd en is die nu nog steeds langzaam aan het afkoelen? Of is er iets anders aan de hand? Koelt de aardbol vanbinnen langzaam af of is er een warmtebron die de Aarde van binnen uit opwarmt? In deze verrijkingsopdracht ga je die vragen beantwoorden, onder andere door te schatten, berekeningen uit te voeren en modellen te maken.