Bètadifferentiatie

Korte keuzeopdrachten

Bordspelletje voor twee verrijkend: speltheorie, redeneren over strategie en symmetrie, redeneren
Overgietpuzzel verdiepend: algebraïsche vaardigheden
Hoofdrekenen herhalend: toepassen van algebra
Bordspelletje voor twee

download de opdracht (pdf)

  • Verrijkend: speltheorie, redeneren over strategie en symmetrie, redeneren
  • Vereiste voorkennis: kunnen tellen; voor de uitbreiding: binaire voorstelling van getallen

Deze opdracht gaat over een eenvoudig spelletje dat je met zijn tweeën speelt.
Eerst speel je het spel een aantal keren. Daarna ga je een strategie bedenken. Dat wil zeggen: een speelmanier bedenken die zeker tot winst leidt, zelfs tegen tegenstanders die slimmer zijn dan jij.

Als het spel wordt uitgebreid (aan het eind van de opdracht) wordt het veel lastiger en kan de binaire voorstelling van getallen je goede diensten bewijzen. Je rondt de opdracht af met een samenvatting van de wiskunde die je al doende ontdekt hebt.

terug naar boven

Overgietpuzzel

download de opdracht (pdf)

  • Verdiepend: algebraïsche vaardigheden
  • Geen specifieke voorkennis vereist

Dit is een oude Iraanse puzzel over een grote kan van 8 liter, tot de nok vol met wijn. Daarnaast zijn er nog twee kannen van precies 5 en 3 liter. Je moet de wijn eerlijk verdelen, 4 liter in de kannen van 8 en 5. Het oplossen van de puzzel valt niet direct mee. En als je een oplossing hebt, komen nieuwe vragen op, zoals: kan het bij andere maten ook? Zo kom je ook op nieuwe wiskunde.

Ter afronding lever je de gemaakte opdrachten in. Daarbij schrijf je op wat je ver­der allemaal ontdekt hebt.

terug naar boven

Hoofdrekenen

download de opdracht (pdf)

  • Herhalend: toepassen van algebra
  • Vereiste voorkennis: begrijpen dat het getal 62 bestaat uit 6 * 10 plus 2 * 1.

In deze opdracht leer je tijdbesparende rekentrucs. Je leert dat je 32 * 38 uit kunt re­kenen door 3 * 4 en 2 * 8 achter elkaar te schrijven: 1216. Je leert wanneer deze truc klopt; daarbij gebruik je bekende algebra-kennis. Zo weet je precies met welke opgaven je je publiek kunt imponeren. Maar ook krijg je meer inzicht in de structuur van het getalsysteem.

Als eindopdracht demonstreer je, met goedgekozen opgaven, je kunde aan je medeleerlingen. Natuurlijk licht je een tip van de sluier voor ze op.

terug naar boven